Советот поставува административни тела за вршење на определен општински надлежности, и тоа како што е објаснето во организационата шема подолу.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ

Е-ИНФОРМАТОР