ГРАДОНАЧАЛНИК

Анго Ангов

Роден на 03.12.1984 година во Гевгелија.
Тој е дипломиран економист, дипломира на УКИМ во Скопје, Економски факултет, отсек сметководство и ревизија.
Од 2008ма година работи во ревизорско друштво Трио Консалтинг, се до 2013та година кога основа сопствена фирма за сметководство и ревизија “Ангов - консалтинг”.
Тој е комуникативен, одговорен, секогаш подготвен за работа и со задоволство прифаќа предизвици кои би му овозможиле професионално надоградување и усовршување.

Течно зборува англиски и француски јазик.

Оженет е и е татко на две деца.

Во 2017та година, на локалните избори, жителите на Општина Дојран му ја доверија градоначалничката функција.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ

Е-ИНФОРМАТОР