ЈАВНИ НАБАВКИ

Јавни набавки 2018


НазивТип
Оглас: 05/2018 - Избор на агенција за привремени вработувања Преземи PDF
Оглас: 04/2018 - Прехрамбени продукти, пијалоци и хигиенски средства Преземи PDF
Оглас: 03/2018 - Тековно одржување и санација на крајбрежна патека Преземи PDF
Оглас: 02/2018 - Мобилна телефонија Преземи PDF
Оглас: 01/2018 - Изработка на геодетски елаборат за нумерички податоци за пренамена на земјиште во КО Сретеново Преземи PDF

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

ПРИЕМНИ ДЕНОВИ

Е-ИНФОРМАТОР